Online: Членови: 0 | Гости: 206
Како невидлив | Ја заборавив лозинката!
Сеуште не си дел од најромантичното семејство? РЕГИСТРИРАЈ СЕ!
Најави се!

Услови за користење на Романтични веб страната

Содржина и услуги на Романтични веб страната и нивна употреба

Регистрација на корисници на Романтични веб страната

Со овие услови и правила овозможено Ви е користење на услугите и содржините од Романтични веб страната односно користење на сите страници од Романтични веб страната и сервиси кои припаѓаат на доменот www.romanticni.mk (понатаму во текстот Романтични). Со прифаќањето на овие услови и правила се подразбира дека сите корисници во секој момент се запознаени со условите за користење и во целост ги разбираат и прифаќаат. Бест Нет Груп ДООЕЛ на своите корисници им нуди пристап до различни интернет сервиси и содржини. Бест Нет Груп ДООЕЛ го задржува правото да ги укине или да го промени изгледот, содржината и условите за користење на Романтични веб страната како и на сите сервиси и подстраници кои се составен дел на Романтични веб страната без никакви обврски за претходна најава. Бест Нет Груп ДООЕЛ не одговара за било каква штета настаната поради тие промени. Со прифаќање на овие услови за користење корисникот се согласува услугите на Романтични да вклучуваат реклами, известувања, пораки од администратор и слични пораки на Бест Нет Груп ДООЕЛ за редовно информирање на посетителите/корисниците на порталот и нормално функционирање на сите услуги и содржини на Романтични веб страната. Бест Нет Груп ДООЕЛ во целост се откажува од секаква одговорност која на било кој начин може да настане од или на било кој начин, а е во врска со користење на Романтични порталот за било какво работење на корисникот/посетителот употребувајќи или злоупотребувајќи ги содржините на Романтични веб страната и за било каква штета која може да се случи на корисникот/посетителот или било која трета страна поради употреба или злоупотреба од користењето на содржините на Романтични веб страната. Со регистрирање за услугите на Романтични веб страната корисникот добива податоци за корисничката сметка - корисничко име и лозинка. Корисникот е должен да ги чува податоците за корисничката сметка и во потполност е одговорен за штетата настаната од неавторизирано користење на својата корисничка сметка. Завршувајќи ја регистрацијата корисникот прифаќа одговорност за сите активности поврзани со користење на услугите на Романтични веб страната.

Обврски на корисниците при користење на Романтични веб страната

Авторски права на корисниците

На корисниците на Романтични веб страната не им е дозволено:

 • Објавување, испраќање и размена на содржини кои ги прекршуваат постојните закони на Република Македонија или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, заканувачки, расистички или шовинистички и штетни на било кој друг начин
 • Објавување, испраќање и размена на информации за кои посетителот знае или претпоставува дека се лажни, а чие користење би можело да нанесе штета на други корисници
 • Лажно претставување во име на други правни или физички лица
 • Манипулирање со информации со цел да се скрие потеклото на содржините кои се објавуваат или праќаат преку услугите на Романтични веб страната
 • Објавување, испраќање и размена на содржини кои се заштитени со авторски права, во согласност со закон
 • Објавување, испраќање и размена на содржини на корисници без нивно барање или согласност
 • Свесно објавување, испраќање и размена на содржини кои содржат вируси или слични компјутерски датотеки или програми создадени со цел да се уништи или ограничи функционирањето на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и комуникациска опрема
 • Користење на Романтични веб страната на било кој начин за испраќање односно поттикнување ширење на небарани комерцијални содржини (спамирање)
 • Собирање, чување и објавување на лични податоци на други посетители на порталот и корисници
 • Да се користи лична информација од друго лице и слики во профилот
 • Да се праќаат верижни писма и секакви рекламни пораки преку поштенските кутии, јавни коментари, форуми или акаунт/профил
 • Заплашувања, навреди и некултурни содржини
 • Појавата на религиозна омраза, расистичка пропаганда или други не етнички дејности
 • Најавување со акаунт на друг корисник или нарушување на приватноста на корисниците на Романтични веб страната со што им се одзема правото безгрижно да го користат сајтот.

Авторски права на администраторите на Романтични веб страната

Содржините објавени на Романтични веб страната се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола и прес/промотивни материјали наменети за слободна употреба во медиумите. Содржините на Романтични веб страната и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од Романтични веб страната или сопствениците на содржините кои Романтични ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Содржините, податоците и информациите објавени на Романтични веб страната може да се користат само за индивидуални потреби на корисниците и на нивна сопствена одговорност со почитување на авторските и сопственичките права и правата на трети лица.

Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на Романтични веб страната, должен е да ги извести администраторите на Романтични веб страната на editor@romanticni.mk.

Заштита на приватноста и тајноста на податоците.

Линкови на други веб страници и содржини добиени од корисниците.
Укинување и забрана за користење на услугите на Романтични веб страната.

Бест Нет Груп ДООЕЛ се обврзува да ја почитува анонимноста и приватноста на своите корисници и посетители на Романтични веб страната.

Бест Нет Груп ДООЕЛ може да собира лични податоци на корисници/посетители само со нивна дадена согласност. Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со Законот за Заштита на личните податоци како и Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци. Наведените податоци ќе се користат со цел информирање на корисникот, подобар увид и разбирање на потребите и барањата на корисниците на Романтични, одржување на содржината и функционалноста порталот како и развој на можности за поквалитетно давање услуги.

Бест Нет Груп ДООЕЛ се грижи да ја овозможи безбедноста на Вашите лични податоци. Податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Романтични веб страната содржи и документи, податоци, информации и врски до други интернет страници креирани од трети лица (линкови) кои ќе бидат обележани како такви, секогаш кога тоа е можно.

Бест Нет Груп ДООЕЛ нема надзор над наведените документи, податоци, информации и други интернет страници и во целост се откажува од секаква одговорност врзана за содржината на интернет страниците креирани од трети лица.

Бест Нет Груп ДООЕЛ не е одговорен за содржината на страниците кои огласуваат на Романтични веб страната, ниту за било каква штета која настанала поради рекламирање на Романтични веб страната.

Деловните односи помеѓу огласувачите и корисниците на Романтични веб страната и надвор од него исклучиво се засновани на деловен договор помеѓу огласувачот и корисникот и Бест Нет Груп ДООЕЛ не е одговорен за било каква можна штета која би произлегла од таков деловен однос.

Бест Нет Груп ДООЕЛ не ја контролира содржината која ја разменуваат корисниците и не може да гарантира точност, потекло или квалитет на таквите содржини. Во случај да открие дека некоја содржина ги крши правните прописи на Република Македонија или го нарушува угледот на Романтични веб страната како медиум, Бест Нет Груп ДООЕЛ го задржува правото да ја отстрани таа содржина од Романтични веб страната без претходно известување.

Бест Нет Груп ДООЕЛ нема на било кој начин да одговара за содржина или губење и оштетување на содржина кое настанало заради користење на Романтични веб страната.

Бест Нет Груп ДООЕЛ го задржува правото содржините кои ги објавуваат или разменуваат корисниците на Романтични веб страната да ги користи за промотивни цели.

Бест Нет Груп ДООЕЛ го задржува правото да ги прекине или ограничи можностите за користење на корисничката сметка и/или една или повеќе услуги за кои корисникот е регистриран, без претходна најава и/или објаснување.

Бест Нет Груп ДООЕЛ не одговара за било каква штета која настанала со укинување на корисничката сметка и/или една или повеќе услуги за кои корисникот е регистриран.

Содржини добиени од корисниците и посетителите на Романтични веб страната.

Романтични веб страната не ја контролира содржината која ја разменуваат нејзините корисници и не може да ја гарантира нејзината точност, потекло или квалитет. Во случај на сознание дека некоја содржина ги прекршува правните прописи на Република Македонија и/или меѓународните закони или го нарушува угледот на Романтични веб страната како медиум, Романтични веб страната го задржува правото на отстранување на таквите содржини од порталот без претходна најава. Романтични веб страната нема на било каков начин да биде одговорна за содржини или губење и оштетување на содржини кое настанало поради користење на Романтични веб страната.
Романтични веб страната не е сопственик на содржините кои ги објавуваат или разменуваат посетителите на порталот и на нејзините услуги. Романтични веб страната го задржува правото да користи некои од овие содржини во промотивни цели за Услугите во кои содржината е објавена.

Јавно достапна содржина се сите содржини кои им се достапни на сите посетители на порталот и услугите.

Сите самоиницијативно пратени материјали, а посебно фотографии, видеа, текстови и слични авторски материјали (во понатамошниот текст: Материјали) можат еднаш или повеќе пати без временско ограничување, но и не мораат, да бидат објавени на Романтични веб страната. Испраќачите на овие Материјали прифаќаат дека за испратените Материјали нема да биде исплатен никаков хонорар. Сите лица кои самоиницијативно испраќаат Материјали гарантираат дека истите Материјали претставуваат нивна сопственост и дека ги поседуваат авторските права.

Слики од нашите членови

Zabavi mk logo

Љубовни правила

Кивалче

Препорачуваме филм

Најубави романтични филмови на сите времиња

Летните вечери се создадени за романтични филмови - комедии, драми, трагедии...Гушнати со партнерот или со семејството,романтиката е таа која ни треба. Мојата девојка


QUERY ERROR4 => The table 'session' is full